Κοινωνικά συμπεράσματα που ,πως και γιατί !! 🗣Ανάπτυξη προφορικού λόγου 👀Ενίσχυση παρατηρητικότητας