Μαθ-αίνω να γράφω σωστά τις καταλήξεις📝📚 και τρώω και λίγη ζαχαρίτσα 🍩🍫