Το παιχνίδι «Επιτραπέζιο Πού είναι οι Ντομάτες» ενισχύει: 🍅την χωρική και οπτική ευφυΐα 🍅την μαθηματική και λογική ευφυΐα 🍅διαπροσωπική ευφυΐα