Εκμάθηση ανάγνωσης σε παιδιά με αυτισμό ‼️Εξειδίκευμενο προγραμμα για τους μαθητές μας , που μαθαίνουν αλλιώς! Ας διδάξουμε το παιδί με τον τρόπο που μπορεί να μάθει👦🏼🧠✅